• โทร : 087-498-4707 LINE@ : @cannysmile
  • โทร : 095-134-9179 LINE@ : @cannysmile
  • โทร : 087-657-2229 LINE@ : @cannysmile
  • โทร : 095-134-9179 LINE@ : @cannysmile

การจัดฟันแบบโลหะ

เป็นการจัดฟันแบบทั่วไป โดยการใช้โลหะที่มีคุณภาพติดแน่นบริเวณผิวหน้าของฟัน เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติของการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันซ้อน ฟันห่าง ฟันสบคร่อม ฟันยื่น

การจัดฟันแบบใส

คือการใช้เครื่องมือจัดฟันแบบพลาสติกใส ครอบบนตัวฟัน บางเบา ใส่แล้วสังเกตุเห็นได้ยากเนื่องจากมีลักษณะโปร่งใส แล้วยังสามารถถอด-ใส่เองได้เวลาที่ต้องการรับประทานอาหารหรือแปรงฟัน

การจัดฟันแบบดามอน

เป็นการจัดฟันที่ใช้วิธีการเคลื่อนของฟันไปตามลวดด้วยระบบการล็อคแบบฝาเปิดปิด ทำให้มีแรงเสียดทานต่ำ ฟันจึงสามารถเคลื่อนได้อิสระมากขึ้น และไม่ต้องการการถอนฟันออก

จัดฟัน เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ฟันสวย ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

Visitors: 199,036