รีเทนเนอร์

รีเทนเนอร์คืออะไร? ทำไมต้องใส่หลังถอดเหล็กจัดฟัน

เชื่อว่าหลายคนที่กำลังสนใจหรืออยู่ในช่วงการจัดฟันจะต้องเคยได้ยินคำว่า “รีเทนเนอร์” มาแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมากในการจัดฟัน ซึ่งโดยปกติแล้วทันตแพทย์จะจัดติดตั้งเหล็กจัดฟันให้กับเราเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของฟันในเรื่องๆต่าง ทั้งฟันเก ฟันเหยิน ฟันห่าง ฟันยื่นและอื่นๆอีกมากมาย ที่หลังจากเมื่อทางทันตแพทย์เห็นว่าฟันของเราเข้าที่และเรียงตัวสวย เป็นสัดส่วนแล้ว ก็จะทำการถอดเหล็กหรือเครื่องมือจัดฟัน และนำรีเทนเนอร์มาใส่แทน โดยรีเทนเนอร์เป็นอุปกรณ์ทางด้านทัตกรรมประเภทหนึ่ง ที่จะใช้งานหลังจากที่ถอดเหล็กจัดฟัน ซึ่งระยะเวลาในการใส่รีเทนเนอร์นั้นจะขึ้นอยู่กับการดุลยพินิจของทางแพทย์รวมถึงลักษณะของบุคคลนั้นๆ

เหตุผลที่เราต้องใส่รีเทนเนอร์หลังจากที่เราถิดเครื่องมือจัดฟันออกแล้ว เพราะว่า ฟันของเราที่เคยผิดรูป ไม่ว่าจะเป็น ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฯลฯ ซึ่งในขณะที่เราถอดเหล็กจัดฟันออก ฟันเหล่านี้ที่เคยมีปัญหาจะเรียงตัวกันสวยงามได้รูป แต่ตำแหน่งที่อยู่นั้นไม่ใช่ตำแหน่งเดิมตั้งแต่เริ่มงอกของฟันเหล่านี้  เราจึงต้องใส่รีเทนเนอร์ไว้เพื่อยึดไม่ให้ฟันเคลื่อนตัวกลับไปยังตำแหน่งเดิม และจะคงสภาพฟันสวยเอาไว้ เมื่อฟันเข้าที่ เหงือกและเยื่อหุ้มกระดูปรับสภาพรับกับตำแหน่งใหม่ของฟันแล้ว ก็สามารถหยุดใส่รีเทนเนอร์ได้
ทั้งนี้ถ้าหากเราละเลยและไม่ใส่รีเทนเนอร์หลังจากที่ถอดเหล็กจัดฟันออก ฟันที่จัดมาทั้งหมดก็จะทำการเคลื่อนตัวไปยังตำแหน่งเดิม ซึ่งในบางจุดถ้าหากเราถอนฟันออก บริเวณฟันข้างเคียงก็จะล้มลงและอาจจะทำให้เริ่มต้นจัดฟันใหม่ได้ เสียเงิน เสียเวลาในการจัดฟันรอบสองอีกด้วย

_________________________________

รีเทนเนอร์มีกี่ชนิด

รีเทนเนอร์มี 4 ชนิด

1. รีเทนเนอร์พลาสติก (Plastic retainer)

2. รีเทนเนอร์เหล็ก (All metal retainer)

3. รีเทนเนอร์เหล็กใส่ยางได้ (All metal retainer plus)

4. รีเทนเนอร์แบบผสม (Semi metal retainer)


Visitors: 447,200